Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
 
 
DODAJ DO ULUBIONYCH   - 876442 odwiedzin
:)
KURJER 1920
Wydarzenia - INNE     « WSZYSTKIE
RADZYMIR
03.05.2010 - 05.01.2011
Od 3 maja br. każdy Mieszkaniec Gminy i Turysta odwiedzający Ziemię Radzymińską może płacić radzymirami, czyli walutą lokalną wyemitowaną przez Gminę Radzymin a wyprodukowaną przez Mennicę Polską S.A. Można ją nabyć w Punkcie Wymiany, którym jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu przy Al.Jana Pawła II 20 w Radzyminie, w godzinach od 8.15 do 16.00 (tel/fax: (0-22) 786-52-99, e-mail: rokis@unet.pl, www.rokis.rpinfo.pl, www.rokisradzymin.pl) i dokonywać zakupu w wyznaczonych placówkach handlowych i usługowych na terenie Gminy, oznakowanych specjalną naklejką "tu akceptujemy radzymiry".
Kurs wymiany ustalono na 4 złote za 4 radzymiry. Będzie on obowiązywać do 31 grudnia 2010 r. Po tym okresie radzymiry można zatrzymać sobie na pamiątkę lub wymienić na pieniądze po cenie emisyjnej u Administratora Emisji. Wolnorynkowy kurs wymiany 4 radzymirów - na ogół wyższy od nominalnego - ustalać będzie rynek kolekcjonerski.
Radzimirom obiegowym, towarzyszą radzymiry kolekcjonerskie wybite w srebrze (Ag 500). Mają one taki sam wygląd awersu i rewersu i nominał 40. Wyemitowano jedynie 500 sztuk. Są one pożądanym numizmatem kolekcjonerskim. Część emisji jest dostępna w Punkcie Wymiany.

PUNKTY w RADZYMINE HONORUJĄCE RADZYMIRY jako bony towarowe o wartości nominalnej 4 zł, za które można dokonać zakupu towarów i usług:
1. P.H. SUPERMARKET PANORAMA Sp. J.Myśliwiec L.Skołożyńska A - ul. Stary Rynek 2
2. SUPERMARKET PANORAMA Skołożyńska Myśliwiec Małgorzata - ul. Konstytucji 3 maja 24
3. SKLEP OGRODNICZY "WITONA" Tadeusz Wardakowski - ul. Norwida 22
4. F.H.AGRAFKA Karina Sochacka - ul. Stary Rynek 23
5. "SOROS" Monika Kosowska - ul. stary Rynek 23

4 RADZYMIRY - cena 4 zł.
Emitent - Gmina Radzymin
Producent: Mennica Polska S.A.
Administrator Emisji - DM Sp. z o.o.
radzymiry@dmwaw.eu


Wygląd:
Awers - odniesienie do "Cudu nad Wisłą" oraz roku 1475, kiedy to Radzymin otrzymał prawa miejskie, historyczny herb miasta, napisy: "Miasto Cudu nad Wisłą" oraz "honorowane do 31 XII 2010".
Rewers - odniesienie do 11 rocznicy wizyty Ojca Świętego w Radzyminie, wizerunek Jana Pawła II opartego o chabry na tle Kaplicy - pomnika na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 roku, napisy: nominał, "XI rocznica wizyty Jana Pawła II w Radzyminie, 13.VI.1999"
 • Nominał:
  4 radzymiry, mosiądz, 27mm

 • Wielkość Emisji:
  4 radzymiry - 20.000 szt.

 • Uroczysta inauguracja:
  3.05.2010 r. w Radzyminie

 • Okres obowiązywania:
  3.05.2010r. - 31.12.2010r.

 • Projektant:
  Tadeusz Tchórzewski
  Mennica Polska S.A.
40 RADZYMIRÓW - cena 200 zł.
Emitent - Gmina Radzymin
Producent: Mennica Polska S.A.
Administrator Emisji - DM Sp. z o.o.
radzymiry@dmwaw.eu


Wygląd:
Awers - odniesienie do "Cudu nad Wisłą" oraz roku 1475, kiedy to Radzymin otrzymał prawa miejskie, historyczny herb miasta, napisy: "Miasto Cudu nad Wisłą" oraz "honorowane do 31 XII 2010".
Rewers - odniesienie do 11 rocznicy wizyty Ojca Świętego w Radzyminie, wizerunek Jana Pawła II opartego o chabry na tle Kaplicy - pomnika na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 roku, napisy: nominał, "XI rocznica wizyty Jana Pawła II w Radzyminie, 13.VI.1999".
 • Nominał:
  40 radzymirów, Ag500, 32 mm

 • Wielkość Emisji:
  40 radzymirów - 500 szt.

 • Uroczysta inauguracja:
  3.05.2010 r. w Radzyminie

 • Okres obowiązywania:
  3.05.2010r. - 31.12.2010r.

 • Projektant:
  Tadeusz Tchórzewski
  Mennica Polska S.A.

Przedstawiamy Państwu wzór certyfikatu dołączanego do srebrnych radzymirów.

EDYCJA KOLEKCJONERSKA

Nowością jest emisja radzymirów kolekcjonerskich pozłacanych o nominale 1920 (cena wraz z drewnianym etui 280 zł.). Są one wykonane z mosiądzu pokrytego 24 karatowym złotem. Mają taki sam awers i rewers jak radzymiry obiegowe ale większą średnicę niż nominały 4 i 40. Są umieszczone w eleganckim etui. Nominał 1920 nawiązuje do daty Bitwy Warszawskiej roku 1920, w której zwycięski Bój o Radzymin miał kluczowe znaczenie, a także do daty bliskiej sercu Polaków - roku urodzenia Ojca Świętego Jana Pawła II, który 13 czerwca 1999 roku nawiedził Radzymin, modlił się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku i złożył hołd żołnierzom przed Bratnią Mogiłą Bohaterów Poległych w 1920 roku.

Ponieważ emisja radzymirów wzbudziła zainteresowanie w całej Polsce, to niewielka ich liczba będzie dostępna dla osób, które nie mogą odwiedzić Miasta i Gminy Radzymin, poprzez stronę: www.dukatypolskie.pl .
Regulamin promocyjnej emisji RADZYMIRÓW
I. Cel emisji:
1. Celem emisji jest promocja Miasta i Gminy Radzymin w związku z 90 rocznicą "Cudu nad Wisłą" 1920 r. oraz rocznicą wizyty w Radzyminie Papieża Polaka Jana Pawła II poprzez wprowadzenie do okresowego obiegu żetonu o nazwie 4 radzymiry.
2. Żeton 4 radzymiry ma postać mosiężnego krążka o średnicy 27 mm i nominale 4. Towarzyszy mu limitowana emisja kolekcjonerskich 40 radzymirów, wykonanych ze stopu Ag 500 o średnicy 32 mm.
3. Rewers radzymirów przedstawia wizerunek Ojca Świętego Jana Pawła II opartego o chabry na tle Kaplicy na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 roku, napisy: "XI rocznica Wizyty Jana Pawła II w Radzyminie", "13.VI.1999" oraz nominał 4 lub 40. Awers zawiera historyczny herb miasta z datą 1475r. (rok nadania praw miejskich) oraz napisy: "Miasto Cudu nad Wisłą" oraz "honorowane do 31 XII 2010".

II. Organizatorzy emisji:
1. Emitentem radzymirów jest Gmina Radzymin
2. Producentem radzymirów jest Mennica Polska S.A.
3. Administratorem Emisji jest DM Sp. z o.o.

III. Charakter prawny emisji i czas trwania akcji promocyjnej:
1. Żeton 4 radzymiry jest w okresie obowiązywania bonem towarowym, który można zatrzymać na pamiątkę lub wymienić na towary lub usługi o wartości nominalnej, tj. 4 zł. w punktach usługowych i handlowych znajdujących się na terenie Radzymina i Gminy Radzymin, które uczestniczą w akcji promocyjnej Radzymina.
2. Żeton 4 radzymiry nie zastępuje prawnych środków płatniczych obowiązujących na terenie RP.
3. Uczestnictwo w akcji promocyjnej Miasta i Gminy Radzymin i akceptowanie 4 radzymirów ma charakter całkowicie dobrowolny.
4. Czas trwania akcji promocyjnej i honorowania radzymirów o nominale 4 ustala się na okres od dnia 3 maja 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

IV. Wymiana 4 radzymirów:
1. Wartość nominalna 4 radzymirów wynosi 4 (cztery) złote i nie może być zmieniana w okresie obowiązywania oznaczonym na awersie.
2. Radzymiry można nabyć w Punkcie Wymiany, którym jest Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyminie ul. Jana Pawła II 20, w godzinach ustalonych przez Ośrodek.
3. 4 radzymiry można wymienić na towary lub usługi o wartości równej wartości nominalnej tj. 4 (cztery) złote w punktach usługowych i handlowych znajdujących się na terenie Radzymina i Gminy Radzymin, które na podstawie umów zawartych z Administratorem Emisji uczestniczą w akcji promocyjnej i honorują 4 radzymiry jako bony towarowe w okresie ich obowiązywania.
4. Punkty usługowe i handlowe biorące udział w akcji promocyjnej oznaczone są specjalnymi naklejkami "Tu honorujemy radzymiry" a ich lista jest dostępna do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy, a także na stronie internetowej www.radzymin.pl .
5. Po zakończeniu akcji promocyjnej Administrator Emisji zapewni zwrot ceny nominalnej t.j. 4 (cztery) złote za jeden żeton 4 radzymiry w ciągu 5 dni od dnia zakończenia okresu jego obowiązywania, to jest do dnia 5 stycznia 2011 r. za wyjątkiem postanowień w odrębnych umowach podpisanych z Administratorem Emisji. W przypadku nadania żetonów przesyłką pocztową o terminie dostarczenia żetonów decyduje data stempla pocztowego.
6. Wymianie nie podlegają 4 radzymiry zakupione u Administratora Emisji na podstawie faktury VAT, za wyjątkiem postanowień w odrębnych umowach podpisanych z Administratorem Emisji.
7. Wymiana 4 radzymiry, po zakończeniu okresu obowiązywania akcji promocyjnej, o której mowa w pkt. 5, odbywać się będzie w siedzibie Administratora Emisji.

V. Inne postanowienia:
1. Wizerunek radzymirów podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Posługiwanie się tym wizerunkiem, jego nazwą jak i poszczególnymi elementami wymaga zgody Emitenta i powiadomienia o tym Administratora Emisji.
2. Nie podlegają wymienianie radzymiry kolekcjonerskie wyemitowane łącznie z radzymirami obiegowymi.
3. Regulamin obowiązuje od 3 maja 2010 r. do 5 stycznia 2011 r.

Administrator Emisji
DM Sp. z o. o, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa,
adres mailowy do korespondencji biuro@dmwaw.eu
tel.(22) 652 16 19; fax.: (22) 652 16 22